Bengt_rgb

VD har ordet

Välkomna! Här informerar vi om allt som rör vårt uppdrag som vi utför för Malmö Stad och Fastighets- och gatukontoret. Vi är ett helägt kommunalt parkeringsövervakningsbolag som ägs av Malmö Stadshus AB och all vår verksamhet sker på allmän platsmark vilket innebär stadens gator och torg. Vårt kontor ligger på Arenagatan 12 där vår verksamhet…

Nya taxor på Malmös gator och torg

Klicka på länken för att komma till Malmö Stads sida där du kan uppdatera dig angående avgifter för parkering och hur de olika taxorna gäller. www.malmo.se/parkeringsavgifter samt www.malmo.se/avgiftdygnetrunt

Läs mer

MC-parkering

Det är tillåtet att parkera sin MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. P-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta men tänk på att du ska betala avgift per fordon.

Läs mer

Cykelauktioner

Några gånger varje år säljer kommunen de cyklar som varit felparkerade på kommunens mark och som därefter aldrig blivit hämtade av sin ägare. Då får dessa cyklar möjligheten att få en ny ägare. Läs mer malmo.se/cykelauktion

Läs mer