Bengt_rgb

VD har ordet

Välkomna till vår nya hemsida! Den 1 september startade vi upp vår verksamhet avseende parkeringsövervakning, fordonsflytt och service och underhåll av betalautomater. Vi är ett kommunalt bolag som ägs av Malmö Stadshus AB och våra verksamheter sker på allmän platsmark. Vårt kontor ligger på Arenagatan 12 och där utgår all vår verksamhet från. Det nya…

MC-parkering

MC-platser i Malmö på gatumarkCederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).Edward Lindahlsgatan 22.Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).Kanalgatan vid vändzon.KungsgatanLimhamnsvägen p-plats (T-bryggan)Närkesgatan vändzonen, (mitt emot 1 b).Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).Roskildevägens p-plats.Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).Själlandstorget intill skolan.Stortorget p-plats.Östra Promenaden (mitt emot 7a)Det är tillåtet att parkera sin MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. P-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera mer…

Läs mer

Cykelauktioner

Några gånger varje år säljer kommunen de cyklar som varit felparkerade på kommunens mark och som därefter aldrig blivit hämtade av sin ägare. Då får dessa cyklar möjligheten att få en ny ägare. Läs mer malmo.se/cykelauktion

Läs mer