• Start
  • Parkering för rörelsehindrade

Parkering för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, s k RH-kort, är en möjlighet för människor med funktionshinder att kunna komma närmare olika platser.

Om du har ett funktionshinder så kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Läs mer på Malmö stads hemsida. Observera att reglerna för var och hur man får parkera med ett RH- kort varierar mellan olika kommuner och man måste kontakta den kommun man kommer till för att kontrollera vilka regler som gäller.

Parkering för rörelsehindrade
Skip to content