Parkering för rörelslehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, s k RH-kort, är en möjlighet för människor med funktionshinder att kunna komma närmare olika platser. Om du har ett funktionshinder så kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd hos den kommun där du är folkbokförd. Läs mer på Malmö stads hemsida.