Integritetspolicy / GDPR

Parkeringsövervakning i Malmö AB (org. 559061-7956) nedan kallad PÖMAB, värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur PÖMAB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande på oss på gdpr@povervakning.se
Detta gör vi med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Den information som finns kopplat till ditt registrerings nummer på ditt fordon vid kontakt hos oss, eller de uppgifter som du lämnar i ett ärende avseende en fordonsflytt, telefonsamtal eller när du besöker oss.
Detta kan vara:
• Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura-adress, mobilnummer, registreringsnummer på bil etc
• Betalningsinformation: Fakturainformation etc

Information som vi samlar in om dig

I samband med att ert fordon får en parkeringsanmärkning eller blir beslagtaget av våra fordonsflyttare kan vi samla in följande information:
• Person och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura-adress, mobilnummer etc.
• Historisk information: Betalningshistorik etc

Informationen du ger oss

Den övriga informationen vi samlar in är nödvändiga för andra syften såsom följande:
• Uppgifterna används för att tillhandahålla och utföra PÖMABs tjänster
• Uppgifterna behövs för att bekräfta ditt fordons identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
• Uppgifterna behövs för att kunna administrera era betalningar av parkeringsanmärkningar och betalningar för avgifter i samband med bortforslade fordon
• Uppgifterna behövs för PÖMAB´s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och statistiska ändamål.
• Uppgifterna behövs för att kommunicera med dig.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter, för utförandet av våra åtagande gentemot dig och för andra syften som framgår i den här integritetspolicyn. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en rimlig skyddsnivå vid överföring eller delning till utvalda tredje parter.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES och sparas endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontrakt/tjänster gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Dina rättigheter till rättelse, tillgång och radering

• Rätt att få ta del av dina data. Du kan begära en kopia på de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har.
• Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv
• Rätt att bli ”glömd”. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter i de fall uppgifterna inte längre är nödvändig för det syftet den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss för att omedelbart radera delar eller all dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, arkivlagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Om så är fallet kommer vi att blockera den data vi är skyldig att spara för att användas i andra syften.

Vem kontaktar du vid frågor?

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.
Personuppgiftsansvarig: Parkeringsövervakning i Malmö AB, 559061-7956
Postadress: Arenagatan 12, 215 32 Malmö
E-post: gdpr@povervakning.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud:
E-post: dataskyddsombud@malmo.se
Tel: 040-34 10 57
Adress: August Palms plats 1, 205 80 Malmö

Skip to content