Boendeparkering

Som boende i vissa delar av Malmö stad kan man vara berättigad för att använda så kallad boendeparkering.

Om du vill se vilka delar i staden som har boendeparkering och för att ansöka om att få använda det gör du det på Malmö stads hemsida.

Tänk på att det inte är alla gator inom det angivna området som man får parkera på när man använder boendeparkering. Kontrollera skyltningen på plats var du får parkera. På den aktuella skylten måste det finnas den nedre blåa skylten där det anges det områdesnamn som du fått din boende inom.

Observera att du inte får använda boendetaxan när du parkerar innan du fått boendetillståndet beviljat.

Tänk på att om man behöver lämna sitt fordon på verkstad en längre tid och får en lånebil under tiden kan man behöva göra två saker. Det man börjar med är att ändra hos Malmö stad  vilket fordon som man har boendetillstånd för. Efter det ska man ändra vilket fordon man har betalt för. Det får man göra hos respektive betalningsleverantör man använder. Använder man Easypark, Parkster eller Epark kan man göra bytet direkt i deras app. Om man har betalt i en automat måste man kontakta avdelningen för boendeparkering på Fastighets- och Gatukontoret på telefon 040-34 14 50.

Boendeparkering
Boendeparkering skylt
Skip to content