Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får.

Sök bland våra frågor:

 • Vanliga frågor
Visa alla | Dölj alla
 • 1. P-AVGIFT: Jag har betalat Taxa A och flyttat bilen till en sträcka skyltad med Taxa B. Om det är tid kvar på min parkering gäller den här då?
   

  Nej, sedan 2021-11-03 är det bara avgift som är erlagd enligt taxan angiven med vägmärke på plats som är giltig.

 • 2. MILJÖPARKERING/STÄDDAG: Vad gäller om städdagen infaller på en söndag, helgdag, eller dag före helgdag?
   

  Miljöparkering är ett parkeringsförbud, som gäller en gång i månaden, oavsett vilken veckodag det angivna datumet infaller på. Miljöparkering används för att bl a städa gatorna i Malmö så effektivt som möjligt.

 • 3. LASTPLATS: Vilka regler gäller i en lastplats?
   

  I Malmö finns tre olika typer lastplatser.

  1. Lastplats som gäller för alla.
  2. Lastplats med text ”Lastbil” gäller för lastning och lossning för fordon som är lastbilsregistrerade.
  3. Lastplats med symbol för lastbil gäller för lastning och lossning för tunga fordon (över 3,5 ton).

  På en lastplatser  är det inte tillåtet att stanna och parkerar fordon för annat ändamål än att lasta och lossa. En personbil får alltså inte lasta och lossa på lastplats för LASTBIL eller Lastplats med symbolen lastbil.

 • 4. LASTNING/LOSSNING: Får jag parkera min bil/flyttbil på gågata under tiden jag lastar ur bilen?
   

  Du får inte parkera, men du får stå där under tiden som du lastar ur.  Du får alltså inte lämna bilen, d v s gå in i huset och packa upp, dricka kaffe el dylikt. Detta gäller även vid p-förbud, på huvudled och i vändplats.

 • 5. VÄGKORSNING: Räknas en gågata som en korsande väg?
   

  Ja gågata räknas som korsande väg och då är det 10-metersregeln som gäller. Du får alltså inte parkera närmare än 10 meter från hörnet. Det gäller även på den motsatta sidan i en T-korsning.

  En vägkorsning innehåller inga undantag, det har ingen betydelse om det är tre eller fyravägskorsning, enkelriktad gata, upphöjd korsande gångbana etc. Regeln gäller alla korsningar, även korsningar med Gågator och Gångfartsområde. Även om den korsande gatan är privat mark så är det en korsning.

 • 6. T-KORSNING: Vad är en T-korsning?
   

  Det är den anslutningsfria delen i en trevägskorsning.

 • 7. RH-KORT: Hur ansöker jag om parkeringstillstånd om jag är rörelsehindrad?
   

  Du ansöker i den kommun som du är folkbokförd. Läs mer om vad som gäller i Malmö här

 • 8. MILJÖBIL: Får man parkera billigare i Malmö om man har miljöbil?
   

  Nej: Det får man inte.

 • 9. MC-PARKERING:
   

  Det finns plastfickor som är låsbara med hänglås som man kan montera på sin MC . Där kan du sätta p-biljetten.  Du kan också parkera med mobiltelefonparkering . Då behöver du ingen p-biljett. Läs mer om mobiltelefonparkering här

 • 10. PARKERINGSANMÄRKNING: Vad händer med de pengar ni får in för p-anmärkningar?
   

  Parkeringsövervakning i Malmö arbetar med övervakning på uppdrag av Malmö stad och får endast betalt för att utföra uppdraget. Pengarna som kommer in för p-anmärkningar fördelas mellan Malmö stad, Transportstyrelsen och Polisen

 • 11. 24-TIMMARSREGELN: Var och när gäller 24-timmarsregeln?
   

  På allmän plats inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller då en normal vecka måndag-fredag. På lördag och söndag behöver du inte flytta ditt fordon.  I vissa fall kan parkeringen vara avgiftsbelagd under olika tider men den generella regeln gäller ändå d v s att man skall ha flyttat sitt fordon efter 24 timmar.

  I vissa fall är det skyltat t ex att man får parkera under sju dagar och då är det de som gäller. I andra fall kan man även ge dispens för boendeparkering. I Malmö har vi 14 dagars parkering för de som har giltigt boendetillstånd. (Obs! 1/1-2017 ändras denna förmån till 7 dagar).

 • 12. BOENDEPARKERING: Vem kan få boendetillstånd?
   

  För att få dispens att parkera upp till 14 dagar (fr 1/1 2017 är det 7 dagar), så kallad boendeparkering så måste man vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde. Dessutom måste ditt fordon ha en registreringsadress inom samma område. Läs mer om boendeparkering på Malmö stads hemsida

 • 13. FÖRBUD ATT STANNA: Varför har man vissa sträckor med "stannaförbud" som gäller morgon och eftermiddag?
   

  På en sträcka som är skyltad med ”stannaförbud” så får du inte ens stanna ditt fordon såvida det inte beror på trafikförhållandena (rött ljus eller kö t ex) eller om du stannar för att undvika fara. Mellan vissa klockanslag t ex kl 7–9 och kl 15–18 har man valt att skylta med ”stannaförbud” i syfte att trafiken ska flyta på bättre. Det är ju ganska många fordon som ska in i centrum på morgonen mellan kl 7–9 och många fordon ska ut från centrum mellan kl. 15–18.

 • 14. PARKERINGSAUTOMAT TRASIG ELLER SÄCKAD: Är det fritt att parkera utan att betala avgift om parkeringsautomaten är säckad eller inte fungerar?
   

  Nej, det är det inte. Skylten med avgift gäller. Skulle maskinen vara säckad eller inte fungera så får man använda sig av mobiltelefonparkering eller en annan maskin i området.

 • 15. GÅGATA: Vilka parkeringsregler gäller på en gågata?
   

  Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den.

  Fordon nedan får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan
 • 16. P-SKIVA: Hur ska jag ställa in min P-skiva och finns det något krav på hur en P-skiva ska se ut?
   

  En P-skiva skall ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. T ex, man parkerar sitt fordon 15 minuter över klockan 10. Då ställer man in P-skivan på klockan halv 11. Samma sak om man parkerar sitt fordon klockan 5 över 10. Då ställer man också in P-skivan på klockan halv 11. Alltid framåt till närmaste följande halvtimme. Parkerar man 20 i 11, så sätter man P-skivan på klockan 11.

  Det heter Parkeringsskiva eller motsvarande skall användas. Har man ingen P-skiva så kan man antingen rita en egen eller skriva en lapp med text, t ex ”P-skiva ankomst 11.00”.

Skriv till oss

Hittar du fortfarande inte svar på din fråga? Skriv till oss och fråga.