Frågor & svar

Parkeringsförbudet gäller under fyra timmar på angivet datum en gång i månaden oavsett veckodag, dvs. även helger.
På själva helgdagen gäller samma regler som på söndagar, och dagen före helgdagen som på lördagar.
Det finns både avgiftsfria och avgiftsbelagda p-platser särskilt för MC runtom i Malmö. På avgiftsbelagda sträckor där inget särskilt fordonsslag anges gäller avgiften även MC.
På allmän plats inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller då en normal vecka måndag-fredag. På lördag och söndag behöver du inte flytta ditt fordon. I vissa fall kan parkeringen vara avgiftsbelagd under olika tider men den generella regeln gäller ändå d v s att man skall ha flyttat sitt fordon efter 24 timmar. I vissa fall är det skyltat t ex att man får parkera under sju dagar och då är det de som gäller. I andra fall kan man även ge dispens för boendeparkering. I Malmö har vi 7 dagars parkering för de som har giltigt boendetillstånd.
För att få dispens att parkera upp till 7 dagar, så kallad boendeparkering, så måste man vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde. Dessutom måste ditt fordon ha en registreringsadress inom samma område.

Det går naturligtvis alltid bra att fråga en parkeringsvakt ute på gatan. Annars kan man skriva till oss på info@povervakning.se så svarar vi inom två vardagar. Det är dock bara polisen som får göra den lagliga bedömningen av en parkeringsanmärkning utfärdad på gatumark i Sverige, så det är dem man ska bestrida hos om man anser att den är felaktigt utfärdad: Parkeringsanmärkning, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) 

Hittar du inte svaret på din fråga?

Skip to content