Kamerapolicy

Kroppsburna kameror

All vår yttre personal, parkeringsvakter, fordonsflyttare och tekniker använder kroppsburna kameror. Det finns flera anledningar till detta:

  • För att minska hotfulla situationer mot personalen
  • Kunna dokumentera händelser/brott som personalen blir vittne till
  • På begäran av polisen lämna ut bildmaterial/filmer i utredningar om brott
  • Dokumentera skadegörelse eller liknande där personer (ej personuppgifter) inte är involverande

Kameran är som regel fäst på personalens skjorta/jacka eller kring midjan. I händelse av att kameran startas skall personalen informera om att både ljud och bild spelas in. Man kan dessutom se det inspelade materialet direkt i displayen och på så sätt förstå att bild/ljud spelas in och förhoppningsvis undvika hot och våld. Kameran startas alltså på personalens initiativ  och utifrån situationens art. På kameran finns också symboler som visar att ljud och bild kan spelas in.

Det inspelade materialet sparas sedan på en skyddad dator hos bolaget och kan då begäras ut av polisen om de behöver bildmaterialet för att kunna utreda eventuellt brott. Endast behörig personal kan komma åt materialet och efter 7 dagar raderas alla uppgifter som inte sparats speciellt i ovannämnt syfte. Om du vill veta mer så kontakta bolaget på gdpr@povervakning.se.

Skip to content