• Start
  • Parkeringsvaktens roll

Parkeringsvaktens roll

Vad hade hänt om inte parkeringsvakten fanns?

Övergångsställen och garageuppfarter hade troligen blockerats. Trottoarer hade använts som parkeringsplatser. Gator hade blivit svårframkomliga, utryckningsfordon hade hindrats att rädda liv och någon hade kanske spärrat din infart eller parkerat på din p-plats.

Parkeringsvakterna arbetar i första hand för trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det är viktigt att utryckningsfordon som brandbilar och ambulanser inte hindras av felparkerade bilar när de ska rädda liv. Genom att se till att parkeringstiderna efterlevs ser parkeringsvakterna också till att det sker en omsättning av bilar på våra gator så att fler får möjlighet att parkera på önskade platser.

Mycket mer än bara övervakning

Parkeringsvakterna gör mycket mer än övervakar parkeringsytor. Vi hänvisar, svarar på frågor och guidar människor rätt i stan. Vi hjälper dig gärna med att parkera rätt och hitta rätt i staden. Vi arbetar för ett tryggare Malmö och rapporterar in till Malmö Stad saker som behöver åtgärdas och som påverkar din trygghetskänsla. Påpeka gärna för oss vad du tycker behövs i ditt område för att göra staden än tryggare. Vi kan då skicka in dessa uppgifter till Malmö Stad.

Parkeringsvakterna har både lagar och förordningar att rätta sig efter i sitt arbete. Det är Kommunfullmäktige som avgör avgiften för respektive parkeringsförseelse på gatumark. Felparkeringsavgifterna kan variera från kommun till kommun.

Till sist vill vi förtydliga det vi ofta får höra nämligen att vi får betalt efter antalet parkeringsanmärkningar. All personal har månadslön och den påverkas inte av hur många parkeringsanmärkningar vi skriver. Läs gärna mer om vår värdegrund, affärsidé samt inriktningsmål.

Parkeringsvaktens roll
Skip to content