Parkeringsavgifter

Malmö är uppdelat i olika parkeringsområden, där olika parkeringsavgifter gäller för parkering på allmän platsmark: taxa A, taxa B, taxa C, taxa D, taxa E och taxa F. Läs mer på Malmö stads hemsida. Sedan 2021-11-03 är endast erlagd taxa som är angiven med vägmärke på aktuell plats giltig.

Man kan erlägga parkeringsavgift med betalkort i automat eller via mobiltelefonparkering. Malmö stad har i nuläget avtal med tre aktörer för betalning via mobiltelefon; Parkster, EasyPark, och Epark.

Felparkeringsavgifter

Det finns olika avgifter för felparkering i Malmö beroende på vilket fel som har begåtts. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om vilka avgifter som ska gälla.
Parkeringsavgifter
Skip to content