Parkeringsavgifter

Med anledning av att vi har fått nya mynt – enkronor, tvåkronor och femkronor – så har Gatukontoret beslutat att avveckla mynthanteringen  i merparten av sina betalautomater. Det går bra att betala med betalkort och mobiltelefonparkering. Malmö stad har avtal med fem aktörer; Parkster, EasyPark, och Mobill.

Malmö är uppdelat i olika parkeringsområden, där olika parkeringsavgifter gäller för parkering på gatumark. Beroende på vilken avgift som gäller så är biljetten grön, vit, röd eller blå. Det går bra att parkera med en dyrare timprisbiljett på ett billigare område (t ex om en röd biljett kostar 20 kr/tim så kan du parkera med en sådan även på ett grönt område om priset är lägre än 20 kr/tim) men inte tvärtom. Du kan också betala parkeringsavgiften med mobilen. Läs mer på Malmö stads hemsida.

Felparkeringsavgifter

Det finns olika avgifter för felparkering i Malmö beroende på vilket fel som har begåtts. Det är Kommunfullmäktige som beslutar om vilka avgifter som ska gälla. Läs mer.