MC-parkering

MC-platser i Malmö på gatumark

 • Cederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).
 • Edward Lindahlsgatan 22.
 • Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).
 • Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).
 • Kanalgatan vid vändzon.
 • Kungsgatan
 • Limhamnsvägen p-plats (T-bryggan)
 • Närkesgatan vändzonen, (mitt emot 1 b).
 • Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).
 • Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).
 • Roskildevägens p-plats.
 • Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).
 • Själlandstorget intill skolan.
 • Stortorget p-plats.
 • Östra Promenaden (mitt emot 7a)

Det är tillåtet att parkera sin MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. P-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta men tänk på att du ska betala avgift per fordon.

De p-platser på gatumark som är markerade P MC är avgiftsbelagda. Man ska alltså erlägga avgift även när man parkera sin MC.
Betala p-avgift med mobilen, läs mer här.

mc-parkering
Skip to content