Parkeringsvaktens roll

Vad hade hänt om parkeringsvakten inte fanns? Övergångsställen och garageuppfarter hade troligen blockerats. Trottoarer hade använts som parkeringsplatser. Gator hade blivit svårframkomliga, uttryckningsfordon hade hindrats att rädda liv och någon hade kanske spärrat din infart eller parkerat på din p-plats.

Parkeringsvakterna arbetar i första hand för trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Det är viktigt att utryckningsfordon som brandbilar och ambulanser inte hindras av felparkerade bilar när de ska rädda liv. Genom att se till att parkeringstiderna efterlevs ser parkeringsvakterna också till att det sker en omsättning av bilar på våra gator så att fler får möjlighet att parkera på önskade platser.

Parkeringsvakterna gör mycket mer än övervakar parkeringsytor. De hänvisar, svarar på frågor och guidar människor rätt i stan. De hjälper dig gärna med att parkera rätt och hitta rätt i stan.

Parkeringsvakterna har både lagar och förordningar att rätta sig efter i sitt arbete. Det är Kommunfullmäktige som avgör avgiften för respektive parkeringsförseelse på gatumark.  Felparkeringsavgifterna kan variera från kommun till kommun.