Vi flyttar fordon som parkerats trafikfarligt och felaktigt efter beslut av Malmö stad.

Vi flyttar fordon på uppdrag av Malmö stad

Parkeringsövervakning i Malmö forslar bort fordon som står uppställda trafikfarligt eller som hindrar, vägarbeten städning av gator eller dylikt, på uppdrag av Malmö stad. På ett år flyttas ca 600 fordon p g a att de har varit uppställda på samma plats under allt för lång tid (trots parkeringsanmärkningar), är ett hinder för vägarbeten, snörröjning, är övergivna fordonsvrak, är parkerat på lastplats, handikapplats eller övergångsställe m m. Innan ett fordon kan forslas bort ska ett beslut fattas av ansvarig handläggare inom Malmö Stad. Sedan ska bärgare beställas och fordonet forslas till avsedd plats beroende på förseelse.

Cirka 2000 cyklar forslas bort per år. Det är ganska vanligt att cyklar som har parkerats felaktigt vid Malmö C, Triangelstationen, Hyllie stationstorg, Södervärns bussterminal och Malmö högskola.

Har ditt fordon blivit bortforslat?

Om din cykel har blivit bortforslad så kan du hämta ut den på Ridspögatan 4. måndag och torsdag kl 15-18. Kostnaden för att lösa ut sin cykel är 350 kr. Betala gärna med kort eller swish.

Om din bil, MC eller moped har blivit bortforslad så är du välkommen att kontakta våra fordonsflyttare.