Vi övervakar på allmänna platser, gator och torg.

Parkeringsövervakning på gatumark

Vi övervakar parkering på gatumark, d v s allmänna platser, gator och torg, på uppdrag av Malmö stad.

Du kan läsa mer på Malmö Stads hemsida.