Våra uppdrag

Parkeringsövervakning i Malmö AB fyller tre funktioner gällande parkering på uppdrag av Malmö stad.

  • Parkeringsövervakning på gatumark
  • Service av biljettautomater på gatumark
  • Fordonsflyttning efter beslut från Tekniska nämnden.