På Parkeringsövervakning i Malmö arbetar totalt 63 personer. 52 av oss arbetar som parkeringsvakter, tre personer arbetar med fordonsflyttning och två tekniker arbetar med service av biljettautomater.

Det finns även en expediton med två anställda som tar hand om felanmälningar och telefonsamtal från allmänheten. Det kan bli närmare 200 samtal per dag. En person arbetar som funktionsansvarig och har nära kontakt med Malmö stad och polisen. En person arbetar som ekonomi- och HR-assistent.