Affärsidé

Vi är ett kommunalt parkeringsbolag som arbetar på Malmös gator och torg med servicekänsla och hög rättssäkerhet för en trygg och tillgänglig stad.

Vision

Att alla ska parkera rätt på ett trafiksäkert sätt.

Inriktningsmål

Parkeringsövervakning i Malmö AB har fyra inriktningsmål

  • Innovationsperspektivet: Utveckla arbetssättet bland annat med hjälp av teknisk utrustning.
  • Det interna perspektivet: Öppen och jämställd arbetsplats med hög trivsel och god arbetsmiljö där mångfald beaktas i det dagliga arbetet.
  • Det externa perspektivet: I Malmö ska alla känna förtroende för vårt sätt att arbeta. Arbetet ska utföras med hög rättsäkerhet och servicekänsla.
  • Miljö- och hållbarhetsperspektivet: Miljö och hållbarhet ska beaktas i det dagliga arbetet.

Värdegrund

Kommunikativ

Jag är kommunikativ genom att:
• vara tydlig och konstruktiv i min kommunikation
• vara lyhörd för andras åsikter
• vara öppen för dialog och feedback
• vara positiv och förtroendeingivande gentemot kollegor och allmänhet

Engagerad

Jag är engagerad genom att:
• lyssna aktivt för att hålla mig uppdaterad med ny information
• vara uppmärksam på vad som händer omkring mig och bidra till en god arbetsmiljö
• ha en positiv inställning till arbetet och bidra till god laganda
• dela med mig av min kompetens och vara delaktig i verksamhetens utveckling

Pålitlig

Jag är pålitlig genom att:
• vara kompetent i mitt utövande
• ta ansvar för mitt uppdrag på ett rättssäkert sätt
• vara lojal och ansvarsfull gentemot mina arbetskamrater
• ta ansvar för verksamheten genom att vara på de platser där vi behövs

Serviceinriktad

Jag är serviceinriktad genom att:
• utföra mitt arbete på ett professionellt sätt med målsättningen att göra Malmöborna nöjda
• möta allmänheten på ett hjälpsamt och trevligt sätt
• vara uppmärksam på saker som vi kan påverka i syfte att få en tryggare stad (ett tryggare Malmö)
• ta initiativ till att ge god service