Vi arbetar med trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet

Parkeringsövervakning i Malmö AB  startade sin verksamhet i september 2016. Här arbetar vi 63 personer med trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet. Våra uppdrag är att övervaka parkerade fordon på gatumark (allmänna platser, gator och torg), hantera service av biljettautomater och hantera fordonsflyttning samt leda och administrera dessa uppdrag.

Bolagets intäkter kommer från Malmö stad och är baserad på antal arbetstimmar. Hög rättsäkerhet är viktigt för alla som arbetar här och  provision eller bonussystem förekommer inte.

Vakterna fyller även en servicefunktion. Tveka inte att ställa frågor när du möter dem på stan.

Parkeringsnorm och parkeringspolicy i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden (kommunen) har ett övergripande ansvar för planering av parkering i staden men har ingen skyldighet att ordna parkering. Detta ansvarar fastighetsägaren för. Stadbyggnadsnämnden anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren ska tillgodose i en s k parkeringsnorm. Parkeringsnormen gäller som vägledning vid detaljplanering och som krav vid bygglov.

Parkeringspolicy och parkeringsnorm i Malmö