Fr.o.m. den 3/6 2019 ska man erlägga avgift på PRH parkeringsplatser även om man har tillstånd för rörelsehindrad.

Lokal trafikföreskrift 1280 2019:00975 Malmö kommun:

”Borttagning av villkor om avgiftsbefrielse för person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad genom att tidigare beslut om avgiftsbefrielse på all kommunal mark gällande parkering för rörelsehindrade hävts efter beslut i KF och TN, STK-2018-1122 samt TN-2016-522.” (KF: Kommunfullmäktige. TN: Tekniska Nämnden.)