Ja gågata räknas som korsande väg och då är det 10-metersregeln som gäller. Du får alltså inte parkera närmare än 10 meter från hörnet. Det gäller även på den motsatta sidan i en T-korsning.

En vägkorsning innehåller inga undantag, det har ingen betydelse om det är tre eller fyravägskorsning, enkelriktad gata, upphöjd korsande gångbana etc. Regeln gäller alla korsningar, även korsningar med Gågator och Gångfartsområde. Även om den korsande gatan är privat mark så är det en korsning.

Var detta svar hjälpsamt? Ja / Nej