En P-skiva skall ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. T ex, man parkerar sitt fordon 15 minuter över klockan 10. Då ställer man in P-skivan på klockan halv 11. Samma sak om man parkerar sitt fordon klockan 5 över 10. Då ställer man också in P-skivan på klockan halv 11. Alltid framåt till närmaste följande halvtimme. Parkerar man 20 i 11, så sätter man P-skivan på klockan 11.

Det heter Parkeringsskiva eller motsvarande skall användas. Har man ingen P-skiva så kan man antingen rita en egen eller skriva en lapp med text, t ex ”P-skiva ankomst 11.00”.

Var detta svar hjälpsamt? Ja / Nej