Du får inte parkera, men du får stå där under tiden som du lastar ur.  Du får alltså inte lämna bilen, d v s gå in i huset och packa upp, dricka kaffe el dylikt. Detta gäller även vid p-förbud, på huvudled och i vändplats.

Var detta svar hjälpsamt? Ja / Nej