Ja, eftersom Taxa B är billigare än Taxa A. Malmö har sex olika taxor, A-F. Du kan parkera med redan erlagd avgift där det är billigare men inte tvärtom.

Exempel: Om du har erlagt Taxa B som kostar 20 kr/tim så är parkeringen giltig även där Taxa C med parkeringsavgift 15 kr/tim gäller, men INTE på sträcka med Taxa A (25 kr/tim.)

Var detta svar hjälpsamt? Ja / Nej