På en sträcka som är skyltad med ”stannaförbud” så får du inte ens stanna ditt fordon såvida det inte beror på trafikförhållandena (rött ljus eller kö t ex) eller om du stannar för att undvika fara. Mellan vissa klockanslag t ex kl 7–9 och kl 15–18 har man valt att skylta med ”stannaförbud” i syfte att trafiken ska flyta på bättre. Det är ju ganska många fordon som ska in i centrum på morgonen mellan kl 7–9 och många fordon ska ut från centrum mellan kl. 15–18.

Var detta svar hjälpsamt? Ja / Nej