GÅGATA: Vilka parkeringsregler gäller på en gågata?

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Fordon nedan får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan transporter av gäster till eller från hotell eller…

BOENDEPARKERING: Vem kan få boendetillstånd?

För att få dispens att parkera upp till 14 dagar (fr 1/1 2017 är det 7 dagar), så kallad boendeparkering så måste man vara folkbokförd på en behörig adress inom ett boendeparkeringsområde. Dessutom måste ditt fordon ha en registreringsadress inom samma område. Läs mer om boendeparkering på Malmö stads hemsida

24-TIMMARSREGELN: Var och när gäller 24-timmarsregeln?

På allmän plats inom tättbebyggt område gäller att fordon inte får parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Det gäller då en normal vecka måndag-fredag. På lördag och söndag behöver du inte flytta ditt fordon.  I vissa fall kan parkeringen vara avgiftsbelagd under olika tider…

MC-PARKERING:

Det finns plastfickor som är låsbara med hänglås som man kan montera på sin MC . Där kan du sätta p-biljetten.  Du kan också parkera med mobiltelefonparkering . Då behöver du ingen p-biljett. Läs mer om mobiltelefonparkering här