VÄGKORSNING: Räknas en gågata som en korsande väg?

Ja gågata räknas som korsande väg och då är det 10-metersregeln som gäller. Du får alltså inte parkera närmare än 10 meter från hörnet. Det gäller även på den motsatta sidan i en T-korsning. En vägkorsning innehåller inga undantag, det har ingen betydelse om det är tre eller fyravägskorsning, enkelriktad gata, upphöjd korsande gångbana etc.…

LASTPLATS: Vilka regler gäller i en lastplats?

I Malmö finns tre olika typer lastplatser. Lastplats som gäller för alla. Lastplats med text ”Lastbil” gäller för lastning och lossning för fordon som är lastbilsregistrerade. Lastplats med symbol för lastbil gäller för lastning och lossning för tunga fordon (över 3,5 ton). På en lastplatser  är det inte tillåtet att stanna och parkerar fordon för…