Ny avgift från och med 3 juni 2019

Fr.o.m. den 3/6 2019 ska man erlägga avgift på PRH parkeringsplatser även om man har tillstånd för rörelsehindrad. Lokal trafikföreskrift 1280 2019:00975 Malmö kommun: ”Borttagning av villkor om avgiftsbefrielse för person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad genom att tidigare beslut om avgiftsbefrielse på all kommunal mark gällande parkering för rörelsehindrade hävts efter beslut i KF…