Ny avgift från och med 3 juni 2019

Fr.o.m. den 3/6 2019 ska man erlägga avgift på PRH parkeringsplatser även om man har tillstånd för rörelsehindrad. Lokal trafikföreskrift 1280 2019:00975 Malmö kommun: ”Borttagning av villkor om avgiftsbefrielse för person som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrad genom att tidigare beslut om avgiftsbefrielse på all kommunal mark gällande parkering för rörelsehindrade hävts efter beslut i KF…

MC-parkering

MC-platser i Malmö på gatumarkCederströmsgatans p-plats (Bulltofta rekreationsområde).Edward Lindahlsgatan 22.Gamlebrovägens p-plats (Sibbarp).Limhamnsvägens p-plats (t-bryggan).Kanalgatan vid vändzon.KungsgatanLimhamnsvägen p-plats (T-bryggan)Närkesgatan vändzonen, (mitt emot 1 b).Regementsgatan p-plats (mitt emot nr 20).Ribersborgsvägen p-plats (kallbadhuset).Roskildevägens p-plats.Segevångsgatan p-plats (mitt emot nr 1).Själlandstorget intill skolan.Stortorget p-plats.Östra Promenaden (mitt emot 7a)Det är tillåtet att parkera sin MC på p-plats som är avsedd för bil, men då måste du betala samma avgift som gäller för bil. P-biljetten ska alltid finnas väl synlig på motorcykeln. Det är tillåtet att parkera mer än en motorcykel i varje parkeringsruta men tänk på att du ska betala avgift per fordon.De p-platser på gatumark som är markerade P MC är avgiftsbelagda.Även MC parkeringsplatserna är det avgift numera. Man ska alltså erlägga avgift även när man parkera sin MC.Betala p-avgift med mobilen, läs mer här.

Cykelauktioner

Några gånger varje år säljer kommunen de cyklar som varit felparkerade på kommunens mark och som därefter aldrig blivit hämtade av sin ägare. Då får dessa cyklar möjligheten att få en ny ägare. Läs mer malmo.se/cykelauktion