Välkomna till vår nya hemsida!

Här informerar vi om allt som rör vårt uppdrag som vi utför för Malmö Stad och Fastighets- och gatukontoret. Vi är ett helägt kommunalt parkeringsövervakningsbolag som ägs av Malmö Stadshus AB och all vår verksamhet sker på allmän platsmark vilket innebär stadens gator och torg. Vårt kontor ligger på Arenagatan 12 där vår verksamhet utgår ifrån.

Vårt uppdrag består av att övervaka samtliga Malmös gator och torg dygnet runt. Vi utför även all kommunal fordonsflyttning av så väl motorfordon som cyklar/mopeder samt service och underhåll av stadens ca 600 betalautomater. Vi även har en expedition knuten till betalautomaterna som man kan ringa dagtid då fel uppstår på betalautomaten.

Parkeringsövervakning i Malmös verksamhet är ett viktigt led i målsättningen att höja trafiksäkerheten, tillgängligheten samt öka framkomligheten i trafikmiljön samt att skapa största möjliga rättvisa mellan trafikanter när det gäller möjligheten att parkera eller uträtta annat legalt ärende med sitt fordon på gatan. För en väl fungerande parkering krävs också att betalsystemen är enkla och väl fungerande samt att farligt uppställda fordon eller hindrande fordon flyttas i vissa fall. Myndighetsutövningen i enlighet med lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt lagar och förordningar relevanta i sammanhanget, åvilar Fastighets-och gatukontoret.

Vi utför årligen minst 75 000 övervakningstimmar inom Malmö Stad och utfärdar då ca 150 000 parkeringsanmärkningar. Vi besöker alla delar av Malmö vid vilken tidpunkt som helst men givetvis är vi oftast på de platser där behovet är som störst. Stadens avgiftsområden blir också allt fler efterhand som staden växer.

Under 2019 och 2 år framåt kommer stadens 600 betalautomater att bytas ut till nya digitala betalautomater. Samtidigt kommer betalautomaterna att glesas ut men kommer då att kompletteras med skyltar för telefonparkering. Fastighets-och gatukontoret ser en trend av att allt fler väljer att betala parkeringen med sin telefon. I dag ligger siffran för telefonparkering redan på ca 60% och vi tror därför att tillgängligheten för betalning ska komma att öka.

Malmö stad fattar årligen ca 1500 beslut om fordonsflyttningar av motorfordon. Vissa av dessa fordon går direkt till skrot men större delen av fordonen går till en uppställningsplats där de står uppställda för att ägaren ska ha möjlighet att kunna lösa ut sitt fordon men skrotas sedan oftast därefter. Under 2018 flyttade Malmö Stad och polisen 1302 fordon med fordonsrelaterade skulder(målvaktsbilar). Av dessa hämtades endast 188 ut av ägaren som då fick lösa sin skuld i samband med utlämnandet. Malmö Stads och vårt mål är att försöka bli av med de sistnämnda fordonen och på så sätt skapa ett tryggare Malmö och bättre efterlevnad av parkeringsbestämmelserna. I fordonsflyttningen ingår också flyttning av cyklar och mopeder. Det slarvas väldigt mycket och många följer inte skyltningen vilket gör att vi flyttar ca 2000 cyklar varje år. Var vänlig parkera era cyklar i de anvisade cykelställen!

Vi arbetar också med att göra Malmö lite tryggare. Ingen kan göra allt men vi kan göra en liten del för att Malmö ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. När ni träffar på oss ute på gatan är ni alltid välkomna att ställa frågor till Malmös parkeringsvakter. Är ni osäkra i samband med att ni parkerar ert fordon så fråga gärna så hjälper vi till. För oss är ett bra bemötande och uppträdande väldigt viktigt. Vi vill kunna arbeta på ett bra och effektivt sätt för stadens bästa.

 

Med vänlig hälsning

Bengt Hersler/VD